ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 50/6-2-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 50/6-2-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) VW-T5 ΚΗΙ-9984 (τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1205/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear