ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 505 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 505

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συντήρηση μονάδων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στην βάση ασθενοφόρων στην Χαριλάου σύμφωνα με τους όρους συντήρησης και την τεχνική περιγραφή.
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 144/2020
ΑΔΑ Ω26ΙΟΡ1Π-ΟΗΒ
ΑΔΑΜ 20PROC007334605 2020-09-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10.00
Bear