ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 50/27-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 50/27-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ τμχ.30
Αριθμός Εντολής 50/27-06-2022
ΑΔΑ Ψ8Α3ΟΡ1Π-ΞΓΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear