ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 50/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 50/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Σπρέι καθαρισμού φρένων (500ml)
Τεμ: 300
2. Σπρέι αντισκωριακό (400ml)
Τεμ: 60
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 50/2022
ΑΔΑ ΨΥΒΚΟΡ1Π-Δ96
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear