ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 20Τ/2018
ΑΔΑ Ω9ΨΕΟΡ1Π-ΧΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear