Πρόσκληση ενδιαφέροντος 5/2020 για προμήθεια μπαταριών αυτόματων απινιδωτών τύπου LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 5/2020 για προμήθεια μπαταριών αυτόματων απινιδωτών τύπου LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπαταριών αυτόματων απινιδωτών τύπου LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL
(AE 3/2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 5/2020
ΑΔΑ 61ΨΟΟΡ1Π-ΝΣΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006335997 2020-02-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear