ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 481 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 481

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σεντόνι λευκό 1,60 Χ 2,60 100% βαμβάκι με τις προδιαγραφές του υπουργείου εμπορίου 210 gr/m2
Τεμ. : 1.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 34/2020
ΑΔΑ Ω6ΗΖΟΡ1Π-ΚΜΓ
ΑΔΑΜ 20PROC007337604 2020-09-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear