ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 47/6-02-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 47/6-02-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία έλεγχου & καθαρισμού μπέκ πετρελαίου τύπου UIS από κινητήρα BPC της VW (τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1208/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear