ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 47/09-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 47/09-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Τμχ.10
2. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ CH200 Τμχ.30
Αριθμός Εντολής 47/09-06-2022
ΑΔΑ 9ΦΞ4ΟΡ1Π-ΧΛΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear