Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 46/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 46/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανεμοθώρακα (παρπριζ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1209/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear