ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 39Τ/11-11-2022
ΑΔΑ 6Λ4ΤΟΡ1Π-17Μ
ΑΔΑΜ 22REQ11599431 2022-11-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear