ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 46/31-05-2022 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Τ/Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 46/31-05-2022 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Τ/Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προγραμματισμός και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου ΕΚΑΒ Κοζάνης
Αριθμός Εντολής 46/31-05-2022
ΑΔΑ 6Ο1ΟΟΡ1Π-ΟΡΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear