ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 456 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 456

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ
ΤΕΜ 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 143/2020
ΑΔΑ ΨΓ1ΓΟΡ1Π-ΜΥ6
ΑΔΑΜ 20PROC007300085
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear