ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 451 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 451

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ 5264
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9351/2017
ΑΔΑ ΩΘΔΤΟΡ1Π-ΓΞΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear