ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 2ΚΘ/06-10-2022
ΑΔΑ 6Ψ33ΟΡ1Π-13Η
ΑΔΑΜ 22REQ0011423158 22-10-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear