ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 22ΗΛ/27-09-2022
ΑΔΑ 6ΗΠ4ΟΡ1Π-35Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear