ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 44/20-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 44/20-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Υγρό Απολυμαντικό-Ιοκτόνο-Βακτηριοκτόνο-Μυκητοκτόνο
σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου 4 lt. τμχ.15
Αριθμός Εντολής 44/20-04-2022
ΑΔΑ 9Χ0ΡΟΡ1Π-ΟΗΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear