ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 429 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 429

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8819/2017
ΑΔΑ 7Μ80ΟΡ1Π-Σ9Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear