ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 412 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 412

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΈΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΈΣΩ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 159/2020
ΑΔΑ 6ΥΕ7ΟΡ1Π-1ΙΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear