Πρόσκληση ενδιαφέροντος 41/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 41/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή

1 Ολόσωμη φόρμα προστασίας τύπου TYVEK Α
50 gr και πάνω σε μεγέθη XL & 2XL 5.000

Ημερομηνία Διακήρυξης 27-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 41/2020
ΑΔΑ ΨΤ2ΝΟΡ1Π-12Ω
ΑΔΑΜ 20PROC007727188 2020-11-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2020 - Ωρα 11.00 Π.Μ
Αρχείο PDF pdf
Bear