ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 41/04-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 41/04-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
MERCEDES SPRINTER 313 CDI DIESEL ΜΕ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ & ΓΝΗΣΙΟΥΣ)
ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΠΕΚ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (REIL)
ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P215106 & ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ 651955
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 41/04-04-2022
ΑΔΑ 6ΕΚΑΟΡ1Π-ΑΙ5
ΑΔΑΜ 22PROC010661692 2022-05-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear