ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 4/25-01-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 4/25-01-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Γάντια Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα XL : 185.000 ΤΜΧ.
2. Γάντια Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα M : 15.000 ΤΜΧ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 200.000 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 4/25-01-2023
ΑΔΑ ΨΝ7ΠΟΡ1Π-9Ξ0
ΑΔΑΜ 23PROC012036929
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2023 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear