ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ολόσωμες στολές τύπου TYVEK μιας χρήσης
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 4/2021
ΑΔΑ 6Ζ09ΟΡ1Π-Φ3Ο
ΑΔΑΜ 21PROC008164366
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2021 - Ωρα 11.00
Bear