ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 4/03-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 4/03-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΚΑΛΩΔΙΟ RF 1/2" heliax style 100 μέτρα
2. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
MEIOΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 4/03-02-2022
ΑΔΑ 6Μ9ΩΟΡ1Π-ΔΚΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2022 - Ωρα 11: 00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear