ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 38ΗΛ/25-08-2021
ΑΔΑ ΨΠΕΛΟΡ1Π-ΟΣ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear