ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 39/2020 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 39/2020 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 39/2020
ΑΔΑ ΩΔ4ΤΟΡ1Π-ΚΚΝ
ΑΔΑΜ 20PROC007594246 2020-11-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2020 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear