ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 38/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 38/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών και βαψίματος στο κτήριο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
(AE 500/2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 38/2020
ΑΔΑ 6ΕΔΒΟΡ1Π-ΣΙ6
ΑΔΑΜ 20PROC007378871 2020-09-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear