ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 38/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 38/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ MERCEDES SPRIDER ΜΕ ΒΟΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ &
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.5
ΕΝΔΕΙΚΤ.ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙOY : WDB9066331P214751
Αριθμός Εντολής 38/15-03-2022
ΑΔΑ Ψ8ΣΥΟΡ1Π-Γ22
ΑΔΑΜ 22PROC010660425 2022-05-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear