ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 37/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 37/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MERCEDES SPRIDER ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ -
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.20
ΕΝΔΕΙΚΤ.ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙOY : WDB9066331P214751
Αριθμός Εντολής 37/15-03-2022
ΑΔΑ ΨΛΔΨΟΡ1Π-Ρ0Ν
ΑΔΑΜ 22PROC01066166 2022-05-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear