ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων
1. 235/65/16 C, 115/113 R, τεμ. 40
2. 225/75/16 C, 115/113 R , τεμ. 16
3. 215/65/16 C, 109/107 T, τεμ. 12
4. 225/70/15 C, 112 R ή S, τεμ. 60
5. 205/55/16, 91 H, τεμ. 4
6. 175/65/14, 82 T , τεμ. 4
7. 155/60/15, 74 Τ, τεμ. 2
8. 175/55/15, 77 Τ, τεμ. 2
Οι προφερόμενοι τύποι να είναι πρώτης τοποθέτησης, με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη, περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης.
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 36/2020
ΑΔΑ 6ΡΟΓΟΡ1Π-ΘΛ3
ΑΔΑΜ 20PROC007364073 2020-09-24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear