ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 36/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 36/15-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΛΑΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
MERCEDES SPRIDER ΤΜΧ.5
ΕΝΔΕΙΚΤ.ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙOY : WDB9066331P214751
Αριθμός Εντολής 36/15-03-2022
ΑΔΑ ΩΥ93ΟΡ1Π-Ξ20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear