ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 35/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 35/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ
ΤΕΜ. 6
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 35/2020
ΑΔΑ ΨΔ46ΟΡ1Π-ΕΞΚ
ΑΔΑΜ 20PROC007364639 2020-09-24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear