ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 32/2020
ΑΔΑ Ψ9ΕΠΟΡ1Π-Ω55
ΑΔΑΜ 20PROC006953977 2020-07-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear