Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 32-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 32-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης για το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Τομέα Κιλκίς
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 802/2017
ΑΔΑ 73ΖΛΟΡ1Π-Ω1Ι
ΑΔΑΜ 17PROC005744513 2017-01-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear