ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 319 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 319

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 40/2020
ΑΔΑ Ω9ΣΒΟΡ1Π-ΝΞΘ
ΑΔΑΜ 20PROC007605518 2020-11-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear