ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 31/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 31/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 12V 74 AH 750A EN/SAE
Τμχ.12
Αριθμός Εντολής 31/14-03-2022
ΑΔΑ ΨΘΒΟΟΡ1Π-Χ6Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear