ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 303 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 303

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ UPS 2 TEM
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5972/2017
ΑΔΑ Ω89ΡΟΡ1Π-Ι74
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear