ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΜΠΕΚ
Αριθμός Εντολής 58Τ/22-07-2021
ΑΔΑ 6ΘΦΟΟΡ1Π-Ε46
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear