ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 30/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 30/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ME DPF 229.51 (5LT) τμχ.100
2. G13 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (5LT) τμχ.40
3. ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 (500ml) τμχ.20
Συνολική μειοδοσία
Αριθμός Εντολής 30/14-03-2022
ΑΔΑ 6Σ00ΟΡ1Π-ΙΒΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear