ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 30/12-04-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 30/12-04-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Μικρόφωνο USB με αρθρωτό boom βραχίονα, σφιγκτήρα γραφείου,
καλώδιο USB και δακτύλιο στερέωσης για μικρόφωνο Τμχ.2.
Αριθμός Εντολής 30/12-04-2023
ΑΔΑ Ψ7ΧΜΟΡ1Π-ΦΓΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear