ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 18Τ/2018
ΑΔΑ ΩΙΥ5ΟΡ1Π-5ΔΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear