ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Γαντιών νιτριλίου μιας χρήσης,
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 3/2021
ΑΔΑ Ψ0ΧΕΟΡ1Π-5Ε2
ΑΔΑΜ 21PROC008164237
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear