ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΦΛΟΥ
Αριθμός Εντολής 59Τ/23-07-2021
ΑΔΑ ΨΦΩ7ΟΡ1Π-ΝΔ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear