ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 29/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 29/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Διάλυμα ουρίας ADBLUE 10L τμχ.50
Αριθμός Εντολής 29/14-03-2022
ΑΔΑ 911ΩΟΡ1Π-1ΘΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear