ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 289 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 289

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ INVERTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5970/2017
ΑΔΑ 6Ε2ΞΟΡ1Π-ΑΘ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear