ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 285 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 285

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χημική Παγοκύστη GOLD-PAK – Στιγμιαίος Πάγος
Τεμ. 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 127/2020
ΑΔΑ 68ΛΑΟΡ1Π-ΘΚΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear