ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 28/15-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 28/15-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ SPENCER CARRERA T
TEC/CA40154E τμχ.4
2. ΦΡΕΝΟ ΡΟΔΑΣ ΓΙΑ SPENCER CARRERA T TEC/CA40154E τμχ.6
Αριθμός Εντολής 28/15-03-2023
ΑΔΑ Ρ7ΓΡΟΡ1Π-05Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2023 - Ωρα 11:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear