ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 278 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 278

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΙΝΆΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5968/2017
ΑΔΑ 6Ω6ΥΟΡ1Π-ΛΞΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear