ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 27ΗΛ/18-05-2021
ΑΔΑ Ψ9ΕΦΟΡ1Π-Ρ0Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear