ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 27/15-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 27/15-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ρυθμιστής πίεσης για φιάλες Ο2 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με
έξοδο Α ⅜ τμχ.10
Αριθμός Εντολής 27/15-03-2023
ΑΔΑ 6ΞΖ3ΟΡ1Π-ΩΥΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear